Giám đốc lâm trường tổ chức khai thác gỗ trái phép\

Xung quanh vụ án giám đốc lâm trường Tân Lập, huyện Kbang, tỉnh KonTum tổ chức khai thác gỗ trái phép với qui mô lớn, có 605 lóng gỗ khối lượng hơn 1.800m3 từ nhóm 3 đến nhóm 7, trong đó có 7 lóng gỗ có đóng dấu búa kiểm lâm

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Quân
Đồng tác giả: Thái Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!