Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam: Tập bài giảng\

Giáo trình giới thiệu vị trí, vai trò, quá trình tất yếu hình thành của đảng cộng sản Việt Nam, đề cấp tới các sự kiện lịch sử của ĐCS qua các thời kỳ, bài học kinh nghiệm trong quá trình đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phương Thảo
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 07-29-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn