Công trình khai quật thành cổ Thăng Long - Nhiều bí mật kỳ lạ dưới nền nhà Quốc hội mới\

Tòa nhà quốc hội sẽ xây dựng trên nền thành Thăng Long xưa đang được các cơ quan khảo cổ khai quật tìm ra nhiều dấu ấn bí mật kỳ lạ

Lưu vào:
Tác giả chính: Vân Khanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!