Những uẩn khúc của vụ bắn bò rừng ở Ea Sô\

Nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vụ săn bắn trái phép bò tót ở Ea sô: Ai chủ mưu, hạt kiểm lâm biết sao không theo dõi ngăn chặn từ đầu, tại sao trong khu bảo tồn lại có trang trại tư nhân...

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!