Liệu Ten A-víp có tuân thủ dự án chính trị của Mỹ\

I-xra-en tuân thủ chính sách chính trị mới của Mỹ ở Trung Đông và có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với chính quyền Mỹ, mọi quyết định được xuất phát từ ý tưởng của nhà cầm quyền Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!