Đường Hồ Chí Minh: Từ huyền thoại đến hiện đại\

Ba mươi năm trước đến với Trường Sơn là những chàng trai cô gái xung phong xẻ dọc dọc Trường Sơn đi cưú nước; giờ đây lại là những thanh niên của thời đại mới, góp sức xây dựng con đường Trường Sơn huyền thoại thành con đường Hồ Chí Minh hiện đại phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Như
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!