Vài nét về các tân lãnh đạo Trung Quốc\

Tại Kỳ họp thứ nhất khóa X, Quốc hội Trung Quốc đã bầu các chức danh lanh đạo mới: Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc. Bài viết giới thiệu về tiểu sử vắn tắt và quá trình hoạt động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!