100 câu hỏi và giải đáp về hợp đồng lao động. Tập 1

Sách dưới dạng hỏi đáp về các tình huống quan hệ hợp đồng lao động từ phạm vi, đối tượng áp dụng hợp đồng lao động; hình thức, nội dung, loại hợp đồng lao động; thử việc, giao kết, thực hiện và tạm hoãn HĐLĐ đến việc chấm dứt HĐLĐ, trợ cấp thôi việc và áp dụng các văn bản pháp luật; hệ thống các văn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 M458t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn