Còn nhiều lỗ hổng trong quản lý du lịch\

Đánh giá sau 4 năm thực hiện pháp lệnh du lịch, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Luật du lịch trình Quốc hội vào năm 2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!