Ai đã đặt tên cho Đà Lạt và hồ Xuân Hương\

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển của tp.Đà Lạt (1893-2003), bài viết giới thiệu về xuất sứ của tên gọi Đà Lạt và hồ Xuân Hương thơ mộng có tự bao bao giờ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phúc ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!