Hội nhập kinh tế Việt Nam ASEAN: Những đặc trưng, kinh nghiệm và giải pháp\

Sách trình bày những đặc trưng kinh tế, chính trị, xã hội, cơ cấu tổ chức tiến trình hội nhập khu vực thống nhất; một số kinh nghiệm về vận dụng các nhân tố nội lực, ngoại lực để phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập và những giải pháp cơ bản trong quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam-ASEA...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Lâm
Đồng tác giả: Nguyễn, Khắc Thân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.9597 H452n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn