Dự thảo SĐ, BS 3 luật thúê: giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thu nhập doanh nghiệp - Thúê tăng có làm tăng giá\

Nội dung sửa đổi ba luật thúê hiện đang là mối quan tâm của các doanh nghiệp, vì khi thực hiện sẽ làm thay đổi đáng kể tổng mức thúê đánh trên một sản phẩm làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh sản xuất hiện nay...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Yến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!