Bản quyền trong kiến trúc - Kiến trúc sư chỉ có quyền trên giấy\

ý kiến của các kiến trúc sư về bản quyền kiến trúc chỉ được thực hiện trên giấy với thông tư liên tịch về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc do Bộ Văn hóa-Thông tin và Bộ xây dựng ban hành. Thực tế chủ dự án đầu tư lại là người quyết định......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Thuý
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!