Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tòa án nhân dân: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ 01-07-1996

Luật này SĐ, BS một số điều của Luật tổ chức tòa án nhân dân thông qua ngày 6-10-1992 và đã SĐ, BS lần thứ nhất ngày 28-12-1993. SĐ, BS các điều: Đ.17, Đ.23, Đ.24, Đ.27, Đ.30. Nội dung của Luật gồm 7 chương và 46 điều

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.01 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn