Khí hậu tác động đến bệnh SARS như thế nào

ý kiến của một chuyên gia y tế về tác động của khí hậu đối với sự phát triển của bệnh SARS: dịch bệnh này dường như phát triển nhiều hơn ở những nước có khí hậu lạnh

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!