Luật SHARIA Hồi giáo - Những hình phạt hà khắc\

Về những hình phạt hà khắc của đạo luật SHARIA Hồi giáo trên đất nước Nigeria mà dư luận quốc tế quan tâm khi cuộc thi hoa hậu thế giới 2002 phải dời sang London

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Trần
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!