Dự thảo sửa đổi, bổ sung 3 luật thúê - Ngành thúê chưa chung chiến hào với doanh nghiệp\

Ngày 15-4, đoàn ĐBQH tp.HCM làm việc với đại diện một số doanh nghiệp...lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật SĐ, BS 3 luật thúê. Nhìn chung những dự thảo có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều bất hợp lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đại Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!