Lê triều quan chế\

Sách quy định các chức tước, phẩm trật cho từng loại quan chức từ hoàng tộc đến thần dân, từ trung ương đến địa phương, những quy định, điều lệ về việc phong ấm cho hoàng thân quóc thích, cho các tước công hầu bá tử nam... phép khảo hạch các quan, việc sửa đổi tên gọi quan chức và những quy định về...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Liệu
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 L250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn