Tây nguyên cần chung sống với hạn hán\

Tây Nguyên đang trong giai đoạn hạn hán chưa từng có từ trước đến nay. Người dân đang phải đối mặt với nạn khan hiếm nước cho đời sống và sản xuất

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hòe
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!