Liên bang Nga phát triển ngành dầu khí\

Giới thiệu tiềm năng dầu lửa và các chính năng lượng của Nga để nước này trở thành cường quốc năng lượng lớn trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Bích Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!