Biên niên sử thế giới\

Sách phác họa quá trình phát triển lịch sử của nhân loại từ thời tiền sử (năm 7.000.000 trước CN) đến ngày nay thông qua các hiện tượng, sự kiện lịch sử thế giới ở các thời điểm đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Dân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 B305n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn