Nghệ an phá rừng là do... sơ suất\

Sự tắc trách của cán bộ kiểm lâm làm một diện tích rừng lớn ở huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An bị huỷ diệt do những người dân được giao nhiệm vụ giữ rừng đã chặt trụi, đốt trụi rừng cũ để trồng mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!