Xung quanh cái chết nhẹ nhàng: Nhìn ra các nước\

Một tổ chức hợp pháp nổi tiếng có tên Dignitas đóng tại Thuỵ sĩ có thể giúp những ai muốn đến với cái chết nhẹ nhàng. Tuy bị chỉ trích nhưng mục đích chính của các Nghị sĩ Thuỵ sĩ là ngăn cản dòng người từ mọi nơi đổ về đây để thỏa ước nguyện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!