Quốc hội cải tiến cách làm luật là một yêu cầu bức thiết

Sáng 3-5-2003, Chủ tịch nước Trần Lương trả lời phỏng vấn báo Pháp luật về một số vấn đề liên quan đến kỳ họp QH, trong đó nhấn mạnh việc cần cải tiến công tác xây dựng pháp luật là một yêu cầu cấp thiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!