Diễn biến dịch bệnh SARS trên thế giới - ASEAN lập quỹ phòng chống SARS

Bài tổng hợp về tình hình SARS trên thế giới, trong khi Việt nam đã trở thành nước đầu tiên khống chế và chiến thắng SARS. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Thái Lan đã thống nhất quyết định thành lập một quỹ đặc biệt dùng cho việc nghiên cưú và chữa trị SARS...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!