Định canh, định cư sau 5 lần lùi tiến độ\

Thực trạng tình hình định canh, định cư hiện nay ở nước ta kể từ thời điểm năm 1963 và nguyên nhân của việc lùi tiến độ, mặc dù Đảng và Nhà nước giành nhiều ưu tiên cho chính sách này nhằm ổn định đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Phú Thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00887nab a2200217 a 4500
001 19316
005 20161019043045.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Đỗ, Phú Thọ 
245 1 |a Định canh, định cư sau 5 lần lùi tiến độ\   |c Đỗ Phú Thọ 
520 |a Thực trạng tình hình định canh, định cư hiện nay ở nước ta kể từ thời điểm năm 1963 và nguyên nhân của việc lùi tiến độ, mặc dù Đảng và Nhà nước giành nhiều ưu tiên cho chính sách này nhằm ổn định đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số 
653 |a định canh 
653 |a định cư 
653 |a kinh tế 
653 |a kt 
773 |t Quân đội nhân dân  |d 06-5-2003 
901 |a BV2 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050036526 
942 |c BT 
999 |c 29023  |d 29023