NATO chưa muốn tham gia vào quá trình tái thiết Iraq\

NATO vẫn bất đồng về việc tái thiết Iraq; các vụ cướp bóc và hôi của tại một số cơ sở hạt nhân của Bagdad; việc tìm kiếm truy tìm cổ vật quá khó khăn và cuộc bầu cử chính quyền địa phương đầu tiên đang tiến hành ở Iraq...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!