Mại dâm có cấm được không: Từ ngày 1-7-2003, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có hiệu lực

Trích ý kiến phát biểu của các đại biểu: Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm UBCVĐXH của QH; Nguyễn Viết Vượng, Hiệu trưởng trường ĐHCĐ và Nguyễn Phương Hoa, TT nghiên cưú dư luận xã hội, tại Hội thảo: Công tác tư tưởng với việc thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, do Ban Tư tưởng-văn hóa TW tổ chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!