Khoa học tổ chức và quản lý: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Bình
Tác giả tập thể: Trung tâm nghiên cưú khoa học tổ chức, quản lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 Kh401h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn