Trận Điện Biên Phủ và chiến lược sai lầm của Mỹ\

Bài phân tích những nguyên nhân dẫn đến sai lầm của Mỹ sau Hiệp định Geneve đã có kế hoạch thay thế Pháp để thống trị Việt Nam; đặc biệt là việc gây áp lực với Bảo Đại chấp nhận Ngô Đình Diệm làm thủ tướng ở miền Nam Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đại Phượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!