Chuyên gia về vũ khí sinh học của Iraq bị bắt\

Mỹ đã bắt được bà Houda Saleh, nhà khoa học về vũ khí sinh học, người nằm trong danh sách 55 quan chức cao cấp bị truy nã

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tuyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!