Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo\

Sách trình bày đối tượng, phương pháp của tâm lý học quản lý và những nội dung cơ bản của môn khoa học này: đặc điểm, cơ cấu của hoạt động quản lý, giao tiếp trong công tác quản lý, đặc điểm tâm lý xã hội của nông dân, công nhân, trí thức, thanh niên Việt nam......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bá Dương
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 158.7 T120l
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về