Nhiều như nước, rẻ như nước - một quan niệm dẫn tới thảm họa\

Báo động của UNESCO về một số cuộc xung đột nổ ra trên thế giới là do nguyên nhân cạn kiệt các nguồn nước và dẫn đến tranh chấp về nước giữa các quốc gia; đồng thời nhấn mạnh mỗi quốc gia phải làm gì để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nước toàn cầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!