Đánh thúê tiêu thụ đặc biệt đối với xe máy có ảnh hưởng tới hơn 70 phần trăm số dân là nông dân\

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Sinh Hùng trả lời phỏng vấn báo Nông thôn ngày nay về vấn đề đưa xe gắn máy vào diện thu thúê tiêu thụ đặc biệt

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thọ Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!