Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen: Sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cưú sinh triết học\

Sách làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề đặt ra xung quanh khái niệm tư duy của Hêghen trên quan điểm triết học Mác-Lênin; phân tích các tác phẩm của Hêghen có liên quan tới tư duy; sự đóng góp của quan điểm triết học Hêghen cho lịch sử triết học và lịch sử các học thuyết triết học về vấn đề tư duy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Minh Hợp
Đồng tác giả: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01962nam a2200313 a 4500
001 3026
005 20161019033941.0
008 041007s1999####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 1.1 
082 |2 23  |a 193  |b V121đ 
100 |a Đỗ, Minh Hợp 
245 0 |a Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen:   |b Sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cưú sinh triết học\   |c Nguyễn Trọng Chuẩn, Đỗ Minh Hợp 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 1999 
300 |a 215tr. 
520 |a Sách làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề đặt ra xung quanh khái niệm tư duy của Hêghen trên quan điểm triết học Mác-Lênin; phân tích các tác phẩm của Hêghen có liên quan tới tư duy; sự đóng góp của quan điểm triết học Hêghen cho lịch sử triết học và lịch sử các học thuyết triết học về vấn đề tư duy 
653 |a Hêghen 
653 |a triết học 
653 |a tư duy 
700 |a Nguyễn, Trọng Chuẩn 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003083 
942 |c BK 
999 |c 2917  |d 2917 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 193_000000000000000_V121Đ  |7 0  |9 6789  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 193 V121đ  |p VV00010023  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 193_000000000000000_V121Đ  |7 0  |9 6790  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 193 V121đ  |p VV00010024  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 193_000000000000000_V121Đ  |7 0  |9 6791  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 193 V121đ  |p VV00010025  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 193_000000000000000_V121Đ  |7 0  |9 6792  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 193 V121đ  |p VV00010026  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 193_000000000000000_V121Đ  |7 0  |9 6793  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 193 V121đ  |p VV00010027  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK