Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực ở nước ta hiện nay

Ngày 15-5-2003, Viện Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài trên có sự tham gia của các nhà nghiên cưú, các luật gia. Bài tóm tắt giới thiệu một số ý kiến đóng góp tại Hội thảo...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!