Thế lưàng nan của các đại biểu Quốc hội: Quốc hội sửa đổi Luật thuế GTGT & Luật thuế TTĐB\

Ngày 21-5-2003, trong buổi thảo luận của QH về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Luật thuế TTĐB, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau giữa các ý kiến của các đại biểu

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Hưng
Đồng tác giả: Tuyết Nhung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!