Pháp luật Việt nam bảo đảm quyền con người\

Bài phân tích phê phán nhóm nghị sĩ Mỹ đòi xem xét lại vấn đề nhân quyền cho Việt nam bằng việc nêu ra: Đạo luật nhân quyền cho Việt nam. Đây là hành vi cố tình xuyên tạc sự thật ở Việt nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Phú Thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!