Cải cách hoạt động của tòa án - Đề cao tranh tụng, tôn trọng luật sư\

Bước sang tuần thứ tư, các đại biểu Quốc hội thảo luận tham gia đóng góp vào dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự, với những quy định liên quan đến danh dự, nhân phẩm và sinh mạng của con người. Đây cũng là bước cải cách hoạt động tư pháp mà thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu cũng như cử tri...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!