Dù phương án nào cũng nên giữ Hội trường Ba Đình hiện có: ý kiến bạn đọc\

ý kiến của một cử tri góp vào việc lựa chọn các phương án xây dựng Hội trường Ba đình mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lương Phán
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!