Vòng xoáy khắc nghiệt - vừa muốn giảm thúê, vừa muốn tăng chi ngân sách\

Tuần họp thứ 3, QH khóa XI các ĐBQH tập trung thảo luận về những nghịch lý trong việc thu chi ngân sách và sẽ quyết định đúng đắn, bảo đảm lợi ích nhà nước và các doanh nghiệp ,thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt ân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!