Con số thực tế về những di sản bị mất cắp ở Bat-đa\

Một trong những thảm họa sau chiến tranh của Iraq là những cổ vật được trưng bầy tại bảo tàng quốc gia ở bat-đa bị đánh cắp. Tổ chức UNESCO ra tuyên bố tổng số cổ vật bị mất cắp tại Viện bảo tàng Bát-đa lên tới 1.000 chiếc và tiến hành các biện pháp bảo vệ các cơ sở văn hóa của miền đất Lưàng Hà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Thư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!