Quốc hội không đánh thúê TTĐB vào phương tiện đi lại của dân\

Tổng hợp ý kiến của các ĐBQH tại cuộc thảo luận về dự thảo các luật thúê

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuyết Nhung
Đồng tác giả: Việt Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!