Vẫn câu hỏi Thành Thăng Long ở đâu\

Trao đổi của tác giả với bài viết của ông Bùi Thiết để tìm hiểu vị trí, dấu ấn của Thành Thăng Long xưa

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!