Thăm đất nước Triều Tiên: Nhìn ra thế giới\

Bài phóng sự của nữ ký giả Tăng Tử Mạc, đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, Hồng Kông lý giải về mối quan ngại trong quan hệ Mỹ-Triều sau Iraq và có đúng cuộc sống ở đây khó khăn nghèo khổ lắm sao...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Nguyễn Bạch Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!