Cả trăm héc ta rừng đặc dụng bị tàn phá: Về dự án sân Golf ở Đại lải, Vĩnh phúc\

Dự án sân Golf ở Đại Lải, tỉnh Vĩnh phúc đang gây cú sốc cho các nhà nghiên cưú khoa học, hàng trăm ha rừng nghiên cưú khoa học và hợp tác quốc tế sẽ bị phá bỏ

Lưu vào:
Tác giả chính: Quyền Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!