Từ Đạo Hạnh không phải là cha nuôi của Lý Công Uẩn: Trao đổi\

Bài trao đổi với tác giả Bùi Bình Thi với bài viết Chuyện rùa ở hồ Hoàn kiếm, đã dẫn một số tư liệu không chính xác về hai nhân vật Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ, người khai sinh ra Thăng Long vào năm 1010) và Từ Đạo Hạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!