Kinh tế một số nước A-rập và châu Phi sau cú sốc chiến tranh I-rắc

Một số phân tích về những hậu quả do cuộc chiến tranh I-rắc đối với nền kinh tế vốn bấp bênh của thế giới A-rập và một số nước Châu phi

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!