Không thể có thứ quyền lực đen trong xã hội chúng ta\

Báo động về vấn đề lợi dụng chức quyền được giao của nhà nước để thực hiện các hành vi mờ ám với mục đích cá nhân. Khái niệm quyền lực đen sẽ bị biến mất khi luật giám sát hoạt động của QH ra đời...

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương Hiệp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!