Quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước\

Giới thiệu ý kiến của GS.TSKH Đào Trí úc, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật về mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền VN. Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân giai đoạn 2001-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!